Bett R World funderar: De 3K:na - Klass, Konsumtion, Klimat

Det är så snett att klimathotet ska ska lösas med konsumtion - ny miljöbil, utsläppsrätter och energisnåla vitvaror. Som Göran Greidner skriver, så behövs inte en plånbok för att värna om miljön. Lågavlönade lever naturligt mer miljösparsamt än höginkomsttagare som köper fler flygresor, större hus som behöver värmas, större bilar och mycket andra prylar till ett framtida sopberg. Greider skriver:


"Jag skulle önska att den ensamstående föräldern med låga inkomster fick mycket mer credit för att han eller hon köper en begagnad cykel till sin dotter istället för en ny, för att han eller hon inte flyger utomlands två gånger om året och för att han eller hon tar bussen eller tunnelbanebanan istället för bilen."


Läs mer:

Inga kommentarer: